Sposobnost kameleona da mijenjaju boju oduvijek je fascinirala ljude.  šarenko